Conflicten

Conflicten komen vaak voor in een zakelijke setting. Denk hierbij aan:

 • spanningen tussen bestuurders binnen een onderneming
 • onderlinge conflicten tussen aandeelhouders
 • conflicten met werknemers
 • verschillen in de uitleg van een contract
 • geschillen in de relatie tussen klanten en een leveranciers
 • geschillen bij een bedrijfsovername

Niet zelden komen hierdoor de prestaties en de financiële resultaten onder druk te staan. Conflicten moeten dan snel en efficiënt opgelost worden. Mediation kan dan een uitkomst bieden.

Wat is mediation?

Mediation is een professionele en gestructureerde methode waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Het doel is om in korte tijd tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen. Zelfbeschikking van partijen, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid staan voorop.

Wat zijn de voordelen van mediation?

 • Mediation is tijdbesparend: deelnemers hebben zelf de snelheid in de hand.
 • Mediation bespaart kosten: het is in de regel een stuk goedkoper dan een juridische procedure.
 • Mediation biedt partijen de mogelijkheid een oplossing te bereiken die meer omvat dan een uitspraak van de rechter. Een rechterlijke uitspraak is beperkt tot de vraag die aan de rechter wordt voorgelegd. In een mediation kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen.
 • Omdat de partijen er samen uitgekomen zijn, is de kans groot dat de uitkomst ook in de toekomst door partijen gedragen wordt.
 • Niemand leidt gezichtsverlies.
 • Mediation geschiedt op basis van geheimhouding; wat tijdens een mediation wordt besproken valt onder de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht geldt voor zowel de deelnemende partijen als ook voor de mediator. Dit betekent geen onnodige en schadelijke media-aandacht en geen reputatieschade.

Nineyards mediators

Onze mediators zijn tevens advocaat. Hierdoor kennen zij het juridische speelveld, weten zij waar partijen rekening mee moeten houden en wat de valkuilen zijn.

Meer weten?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor