Laurine heeft ca 25 jaar ervaring in ondernemingsrecht, met een focus op (grensoverschrijdende) transacties: M&A, herstructureringen, private equity transacties, joint ventures en andere vormen van strategische samenwerking. Daarnaast adviseert zij over algemene vennootschapsrechtelijke kwesties, waaronder (in verband met) aandeelhoudersgeschillen. Haar cliënten zijn ondernemingen, investeerders en bestuurders.

Laurine staat met het rechtsgebied ondernemingsrecht in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd. Verder staat zij met de volgende subrechtsgebieden geregistreerd: fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen, bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Laurine is tevens opgeleid als mediator.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor