Wij bieden een breed pakket aan diensten met betrekking tot het handelsrecht, onder meer door het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten. Daarnaast adviseren en procederen wij over de nakoming van- en wanprestatie bij contracten, alsook het uitoefenen van rechten zoals opschorting, verrekening, het retentierecht, het recht van reclame en het eigendomsvoorbehoud. 

Meer weten?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor