Akkoord VSO via e-mail of whatsapp-bericht

De wet bepaalt in artikel 7:670b lid 1 BW dat een beëindigingsovereenkomst schriftelijk moet zijn aangegaan. Is een e-mailwisseling genoeg of moet de VSO zelf ook echt worden ondertekend? Daar oordeelde rechtbank Den Haag over!

Wat speelde er?

Werknemer is sinds 7 juni 2021 in dienst van supermarkt Lidl. Medio maart 2022 heeft werkgever een e-mail aan werknemer toegezonden met een vaststellingsovereenkomst (“VSO”). Het voorstel VSO is één week geldig. Twee dagen later heeft werknemer op de e-mail geantwoord met “Akkoord”.

Werkgever heeft meermaals aan werknemer gevraagd om de VSO te ondertekenen en een kopie terug te sturen. Werknemer heeft dit niet digitaal noch per post gedaan. Op 25 mei 2022 komt werknemer terug op zijn akkoord. Hij gaat (alsnog) niet akkoord met het voorstel en zijn akkoord in te trekken.

Aan de kantonrechter wordt gevraagd of de VSO tot stand is gekomen nu werknemer het document niet heeft ondertekend. Werkgever stelt dat werknemer per e-mail akkoord is gegaan met de inhoud van de VSO, ondanks dat de VSO niet door hem is ondertekend.

Hoe oordeelde de rechter?

Vast staat dat de VSO niet door beide partijen is getekend. Op grond van het schriftelijkheidsvereiste is een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan. Aan dit vereiste ligt ten grondslag dat de zwaarwegende consequenties van een werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst zijn gewaarborgd en aan de werknemer een bedenktermijn wordt gegeven om die consequenties te overzien en om eventueel juridisch advies in te winnen.

De kantonrechter is, anders dan de werknemer, van oordeel dat ten aanzien van de schriftelijkheidsvereiste en de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst niet alleen een handtekening is vereist, maar in omstandigheden ook kan worden volstaan met een schriftelijk akkoord per e-mail of whatsapp-bericht. Uit de e-mails en whatsappberichten blijkt dat werknemer akkoord is gegaan met de inhoud van de VSO en met beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 mei 2022. Werkgever en werknemer hebben telefonisch contact gehad waarbij de inhoud van die VSO uitvoerig is besproken. Ook in de opvolgende whatsapp-berichten wordt door werknemer meerdere keren bevestigd dat hij de VSO heeft ondertekend en opgestuurd. De beëindiging zelf en de voorwaarden die zijn opgenomen in de VSO staan aldus de kantonrechter niet ter discussie.

De kantonrechter komt tot de conclusie dat werknemer heeft ingestemd met de inhoud van de VSO en dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd per 1 mei 2022.

Rechtbank Den Haag, 29 november 2022.

Meer weten?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor