Martijn is specialist op het gebied van het Insolventierecht. Zijn praktijk omvat alle aspecten van het Insolventierecht. Martijn adviseert binnen het Insolventierecht over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Ook heeft Martijn regelmatig bij de afwikkeling van faillissementen als curator opgetreden.

Tevens adviseert en procedeert Martijn met name over het faillissementsrecht, aandeelhoudersgeschillen, (bestuuders)aansprakelijkheid en commerciële contracten voor cliënten uit binnen- en buitenland.

Martijn heeft de postdoctorale specialisatie opleidingen Insolventierecht voor Curatoren (Maart 2021) en de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht (November 2021) met goed gevolg afgerond. Hij is lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en de Nederlandse Vereniging voor Herstructureringsdeskundigen. Martijn staat met het rechtsgebied Insolventierecht in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd.

Daarnaast publiceert Martijn regelmatig wetenschappelijke artikelen voor het Tijdschrift voor Curatoren. 

Een overzicht van de artikelen van Martijn: 

M.M. Dellebeke, 'Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 1 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:569', Tijdschrift voor Curatoren, 2023 nr. 1.
Klik hier voor het hele artikel.

M.M. Dellebeke, 'De mogelijkheid van rangwijziging bij meerdere pandrechten op hetzelfde goed en uitbreiding van de bevoegdheden van de pandhouder', Tijdschrift voor Curatoren, Nr. 2 – mei 2021.
Klik hier voor het hele artikel.

M.M. Dellebeke, 'De processuele gevolgen van een faillissement voor een aanhangige procedure in hoger beroep en het beginsel van hoor- en wederhoor', Tijdschrift voor Curatoren, Nr. 1/2 april 2020.
Klik hier voor het hele artikel.

K.C. Mensink, mr. M.M. Dellebeke en drs. P.C. van Prooijen RV, 'Liquidatieakkoorden onder de WHOA', Tijdschrift voor Curatoren, Nr. 4 oktober 2020.
Klik hier voor het hele artikel.

J.L. van den Heuvel, mr. L. Krieckaert en mr. M.M. Dellebeke, 'Termijnstelling op grond van artikel 58 lid 1 Fw en misbruik van bevoegdheid door de curator', Tijdschrift voor Curatoren, Nr. 4 oktober 2019.
Klik hier voor het hele artikel

K.C. Mensink en mr. M.M. Dellebeke, 'Het Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement: nieuwe kansen en mogelijkheden van de WHOA', Tijdschrift voor Curatoren, Nr. 1 maart 2018.
Klik hier voor het hele artikel.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor