Elbers ondanks staatssteun KLM toch nog in de bonus!

Wat speelde er?

Elbers is in 1992 in dienst getreden bij KLM. In 2011 is hij toegetreden tot de Management Board als COO en met ingang van 15 oktober 2014 benoemd tot President & Chief Executive Officier (CEO). Naast zijn rol als CEO binnen KLM is hij ook Deputy CEO op het niveau van AirFrance-KLM. In zijn functie van CEO binnen KLM nam hij deel aan twee bonusregelingen: het Short Term Incentive plan (STI) en een Long Term Incentive plan (LTI). Vanuit zijn rol als Deputy CEO AirFrance-KLM nam hij ook nog deel aan het LTI-programma van AirFrance-KLM.

In de arbeidsovereenkomst staat dat indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door of op initiatief van KLM, waarbij de beëindiging niet uitsluitend te wijten is aan handelen of nalaten van de oud-werknemer, hij dan recht heeft op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding zal worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

Door het uitbreken van het coronavirus en de (financiële) gevolgen daarvan had KLM behoefte aan financiering. De Nederlandse Staat is vervolgens onder voorwaarden een staatssteunpakket overeengekomen met KLM, in de vorm van een lening en garanties op kredietfaciliteiten van 3,4 miljard euro. In de afspraken is tevens opgenomen dat er geen bonussen mogen worden uitgekeerd zolang KLM staatssteun geniet.

Op 31 maart 2022 heeft de Raad van Commissarissen het dienstverband met Elbers opgezegd per 1 oktober 2022. KLM en Elbers hebben gezamenlijk aan de rechter gevraagd wat de hoogte van de transitievergoeding dient te zijn en op welke bonussen oud-werknemer (nog) recht heeft. Elbers stelt zich op het standpunt dat niet uit de aan de staatssteun verbonden voorwaarden blijkt dat betaling van de transitievergoeding niet zou zijn toegestaan.

Hoe oordeelde de rechter?

De kantonrechter te Amsterdam heeft op 4 augustus jl. antwoord gegeven op de vragen van Elbers en KLM. Elbers heeft recht op een transitievergoeding ter hoogte van € 853.788,76 bruto. De transitievergoeding kwalificeert niet als een bonus of een andere door de Staat van betaling uitgesloten beloning. De kantonrechter is van oordeel dat (zelfs) de Staat het KLM niet kan verbieden om de wettelijke transitievergoeding uit te keren. Uit het Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven volgt ook dat verwacht wordt dat bedrijven die steun ontvangen zich aan de (arbeidsrechtelijke) wetgeving houden. Dat betekent dat KLM de transitievergoeding moet betalen.

Verder heeft oud-werknemer recht op prestatiebonussen uit de periode van 2015 tot 2019 van € 450.000, vermeerderd met de wettelijke verhoging van 10% en vermeerderd met de wettelijke rente. Al met al gaat Elbers dus met een slordige 1,3 miljoen euro extra naar huis!

Rechtbank Amsterdam, 4 augustus 2022

Meer weten?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor