NOW gewijzigd en verlengd

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) is per april 2020 inwerking getreden. Op grond van de NOW kunnen werkgevers een subsidie ontvangen in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten. De NOW 1.0 was geldig tot 1 juni 2020. Hierna is de NOW 2.0 het stokje overgenomen. Deze heeft gegolden van juni tot en met september 2020. De NOW-regeling wordt per 1 oktober wederom verlengd onder de NOW 3.0. De NOW 3.0 zal voor negen maanden gelden en is verdeeld in drie periodes van ieder drie maanden. (De aanvraag kan vanaf 16 november 2020 worden ingediend.)

Wat zijn de wijzigingen t.o.v. NOW 2.0?

schema nieuwsbrief september

Het aanvullende geboorteverlof; noodzakelijk?

In dit corona-tijdperk zouden we bijna het ‘gewone’ nieuws vergeten. De invoering van nieuwe wetten en regels gaat immers ook gewoon door. Het valt mij op dat de invoering van het aanvullende geboorteverlof met ingang van 1 juli 2020, relatief weinig aandacht heeft gekregen. Komt dit omdat dit de zoveelste vorm is van een verlof met een verzorgend karakter en we die eigenlijk niet nodig hebben? Of is de invoering hiervan gewoonweg ondergesneeuwd door de Corona- crisis?

Laten we eerst eens beginnen bij wat het aanvullend geboorteverlof eigenlijk is. Het komt naast het standaard geboorteverlof en is, net als dit, bedoeld voor de partner van de vrouw die is bevallen. De regeling geeft diegene de mogelijkheid om extra verlof op te nemen voor een periode van minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Er geldt daarbij wel een aantal voorwaarden. Zo moet het aanvullende verlof worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Daarnaast moet een werknemer eerst het standaard geboorteverlof van 5 dagen opnemen en heeft hij of zij pas daarna de mogelijkheid om het aanvullend geboorteverlof op te nemen. Bovendien kan een werknemer er alleen aanspraak op maken als hij of zijn in dienst is bij een werkgever en het kind geboren is na 1 juli 2020. Tot slot moet er sprake zijn van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning met de moeder van het kind. Het verlof hoeft trouwens niet aaneengesloten worden opgenomen. Er kan bijvoorbeeld ook voor worden gekozen om het verlof bijvoorbeeld per dag op te nemen en niet als aaneengesloten periode van weken.

De kosten van het aanvullende verlof komen, in tegenstelling tot het standaard geboorteverlof, niet voor rekening van de werkgever. De uitkering die de werknemer ontvangt, wordt namelijk vergoed door het UWV. De werknemer krijgt in deze periode niet zijn volledige salaris doorbetaalt, maar ontvangt een uitkering die gelijk is aan 70% van het maximum dagloon.

Als werkgever kun je een aanvraag voor het aanvullende geboorteverlof, mits die aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, eigenlijk niet weigeren. Op het moment dat een werknemer dit aanvraagt moet je het dus toestaan. Wel zou de opname van het verlof in overleg dienen plaats te vinden, maar als een werknemer vasthoudt aan zijn ideeën omtrent de opname dan heb je als werkgever eigenlijk geen andere keuze dan die te accepteren.

Voor de bedrijfsvoering kan dit verlof dan ook verstrekkende gevolgen hebben. Een werknemer is een bepaalde periode niet of minder inzetbaar, zonder dat je als werkgever direct de mogelijkheid hebt om vervanging te regelen. Een werkgever zal natuurlijk niet snel geneigd zijn om voor de periode dat deze werknemer afwezig is bijvoorbeeld een uitzendkracht in te huren.

De tijd zal moeten uitwijzen of werknemers veel gebruik zullen maken van deze regeling. Sinds 1 juli jongstleden heb ik in mijn praktijk als advocaat nog maar een enkele vraag over dit onderwerp gekregen. Het lijkt dus niet bepaald storm te lopen.

Mij verbaast dat niet. Ik vraag mij oprecht af wat dit verlof verder toevoegt aan alle vormen van verlof die al bestaan. Naast deze vorm van verlof kennen we immers vele vormen van verlof die het mogelijk maken – al dan niet noodgedwongen – voor korte of langere tijd meer tijd bij je kind(eren) door te brengen: het opnemen van kort verzuimverlof, kort- en langdurend zorgverlof en het ouderschapsverlof.

Dat de invoering van deze verlof mogelijkheid weinig aandacht heeft gekregen, wordt in mijn visie niet veroorzaakt door de corona crisis, maar eerder doordat het waarschijnlijk niet als een interessante optie wordt gezien.

Kabinetsplannen voor het arbeidsrecht in 2021

De Troonrede heeft dit jaar op een uitzonderlijke manier plaatsgevonden. Niet alleen was de locatie gewijzigd van de Ridderzaal naar de Grote Kerk, ook ging de rijtoer met de Glazen Koets door Den Haag niet door. De Troonrede stond grotendeels in het thema van de Corona-crisis die sinds maart in Nederland speelt. Hieronder worden de belangrijkste mededelingen  uit de Troonrede in verband met het arbeidsrecht weergegeven:

  • De NOW 3.0 treedt in werking per 1 oktober 2020 en werkt door tot 1 juli 2021. Het doel van de NOW 3.0 is het behoud van banen en het aanjagen van de economie. Minister Hoekstra (Financiën) steekt in 2021 twee miljard extra in het aanjagen van de economie.
  • Door de coronacrisis zijn veel mensen hun bedrijf of baan kwijtgeraakt. Hierdoor moeten zij gemakkelijk om kunnen schakelen naar ander werk. Bij het omschakelen naar ander werk moeten zij nieuwe vaardigheden aanleren. Het kabinet investeert vanaf 2021 € 1,4 miljard om mensen hierbij te helpen. Het budget gaat naar:

o   Meer bij- en omscholingsmogelijkheden;

o   Begeleiding van mensen van werk naar werk of vanuit uitkering naar werk;

o   Betere ondersteuning van mensen met problematische schulden;

o   Intensieve begeleiding van kwetsbare scholieren naar werk of opleiding.

  • De AOW-leeftijd blijft in 2021 66 jaar en 4 maanden. Per 2022 stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks, tot aan 67 jaar in 2024.
  • De afspraken rondom het pensioenakkoord zullen worden uitgewerkt tot concrete wetsvoorstellen, zodat pensioenfondsen kunnen overgaan naar een moderner, persoonlijker stelsel. Het kabinet streeft ernaar deze wetgeving op 1 januari 2022 in werking te laten treden. Als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met de nieuwe regels, wordt het duidelijker:

o   Wat mensen aan premie voor hun pensioen inleggen;

o   Wat ze aan vermogen opbouwen;

o   Hoeveel hun pensioen wordt.

Ook beweegt het nieuwe pensioenstelsel straks sneller mee met de economie. Het pensioen gaat eerder omhoog als het economisch goed gaat en eerder omlaag als het economisch slechter gaat.

  • Het kabinet neemt een derde stap in de uitbreiding van het betaald ouderschapsverlof voor beide ouders. Het kabinet voert 9 weken deels betaald ouderschapsverlof in. Het doel van deze uitbreiding is om beide partners de kans te geven om tijd met hun kind door te brengen in het eerste jaar na de geboorte. In de periode van 9 weken hebben de partners recht op een uitkering tot 50% van het maximum dagloon. De maatregel zal per augustus 2022 ingaan.
  • Het werken loont sneller voor jongeren met een arbeidsbeperking in de Wajong. Wanneer jongeren met een arbeidsbeperking in de Wajong werken, houden ze naast hun uitkering 30 cent vast van iedere euro die ze verdienen. Met loondispensatie is dat bedrag hoger. Ook ontvangen jongeren met een arbeidsbeperking in de Wajong die een opleiding volgen, vanaf hun 18e jaar een volledige Wajong-uitkering. Een budget van € 53 miljoen heeft het kabinet vastgesteld voor in 2020 en 2021.

Nineyards Law heeft een nieuw juridisch medewerker Arbeidsrecht: Denise Tol!

Per september 2020 is Denise werkzaam bij Nineyards Law. Zij ondersteunt de sectie Arbeidsrecht. Denise heeft haar Bachelor of Laws behaald en specialiseert zich momenteel in het Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 

Naast haar werk en haar studie is Denise actief betrokken bij het Amsterdams Pleitgezelschap CICERO waar zij haar pleitvaardigheden verbetert en lid is van de Mediacommissie. 

In haar overige vrije tijd leest Denise graag een spannend boek of gaat zij gezellig borrelen met vrienden en familie.

 

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, dan kunt u contact opnemen.

NineyardsLaw/sectie arbeidsrecht

Meer weten?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor