Update n.a.v. nieuwe informatie NOW

Vandaag, 31 maart 2020, is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees, aanvullende informatie bekend gemaakt aangaande de op 17 maart 2020 aangekondigde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). Deze informatie zal hierna voor u worden uiteengezet.

Aanvragen van de NOW

 • De NOW heeft ten doel om werkgevers, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet ten gevolge van het coronavirus, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers.
 • Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is dus geen onderscheid naar contractvorm.
 • Vanaf 6 april 2020 kunnen subsidieaanvragen bij het loket van UWV worden ingediend.
 • De aanvraagperiode loop tot en met 31 mei 2020.

Voorwaarden voor de NOW

 • Als eerste voorwaarde geldt dat bedrijven een verwacht omzetverlies van minimaal 20% moeten hebben, waarbij de verwachte omzet over 2020 moet worden vergeleken met de behaalde omzet over 2019. Het verwachte omzetverlies dient als volgt te worden berekend:
 1. Eerst moet de totale omzet over 2019 door vier worden gedeeld;
 2. Dat bedrag moet vervolgens met een aaneengesloten periode van drie maanden worden vergeleken (driemaandsperiode), waarbij de startdatum 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 is;
 3. Dit verschil is de verwachte omzetdaling; Bij het berekenen van het omzetverlies moet het omzetverlies van de gehele onderneming – inclusief alle bedrijfsonderdelen – worden berekend.
 • Als tweede voorwaarde geldt dat bedrijven gedurende de periode waarvoor subsidie ontvangen wordt geen ontslagaanvraag mogen doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden: Wordt geconstateerd dat een bedrijf toch een werknemer wegens bedrijfseconomische omstandigheden heeft ontslagen, dan wordt een boete opgelegd. In dat geval wordt anderhalf keer het loon van de desbetreffende ontslagen werknemer op de totale loonsom in mindering gebracht.

Berekening van de tegemoetkoming

 • De subsidie bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom, waarbij wordt uitgegaan van de loonsom van januari 2020.
 • Bovenop de loonsom wordt een opslag van 30% gerekend ter compensatie van de werkgeverslasten.

De berekening van de NOW tegemoetkoming ziet er daarom als volgt uit:

 • VO x TL x 3 x 1.3 x 0,9 = T, oftewel;
 • Verwachte omzetdaling x totale loonsom van het bedrijf x 3 (maanden) x 1,3 (30% opslag) x 0.9 (maximaal 90% van de loonsom) = tegemoetkoming.

 Bij deze berekening geldt een maximum voor de tegemoetkoming in de loonsom van € 9.538,- per maand per werknemer. Salaris boven dit bedrag zal niet worden gecompenseerd.

 • Indien bedrijven voldoen aan de voorwaarden voor de NOW, keert UWV een voorschot van 80% van de totale tegemoetkoming uit. Dat gebeurt in drie termijnen, waarbij het eerste deel binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag wordt uitgekeerd (UWV verwacht dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan).
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient vaststelling van de subsidie aan te worden gevraagd. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Bij de eindafrekening kan een naheffing of nabetaling plaatsvinden, afhankelijk van het werkelijke omzetverlies.

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, dan kunt u contact opnemen.

NineyardsLaw/sectie arbeidsrecht

Meer weten?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Door onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ons kantoor