Handelsrecht, Intellectuele eigendom en Technologie

Alexander Odle
Alexander Odle
Benjamin van Kessel
Benjamin van Kessel
 

 

Alexander Odle en Benjamin van Kessel zijn beiden lid van de Specialisatie Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA).

Alexander Odle wordt sinds 2012 door Intellectual Asset Management vermeld al een van leidende IE strategisch adviseurs van de wereld is hij is in het verleden ook vermeld in de Legal Europe 500 en Chambers. Hij doceert Internationaal Intellectuele Eigendom voor post doctorale studenten aan de Universiteit Leiden.

Benjamin van Kessel wordt sinds 2015 door World Trademark Review vermeld en van hem wordt in de editie van 2017 gezegd dat hij doorgaat “met indruk te maken met zijn soft IE praktijk met anti-piraterij bestrijding, contractenwerk en zijn procespraktijk”. Benjamin is ook opgenomen als een leidend IE advocaat in de World Intellectual Property Review.

De Handel-, Intellectuele Eigendom en Technologie praktijk omvat juridisch advies over handel in zowel een online omgeving (internet, E-commerce) alsook offline. Wij adviseren over regulatoire aangelegenheden (bv.marketing, reclame en privacy regelgeving) en over contractuele aangelegenheden (bv. Franchise, distributie en agentuur, technologie overdrachten, automatisering, IT onderhoud en outsourcing en algemene voorwaarden).

De Intellectuele Eigendom en Technologie praktijk omvat bescherming en uitoefening van rechten op octrooien, merken, handelsnamen, en auteursrechten, modelrechten en alle aanverwante rechten; Wij voorzien in geschillen oplossing advies, strategie en contracteren in elke fase van de IE levenscyclus (van ontstaan, onderzoek en ontwikkeling en bescherming tot exploitatie en uitoefening van rechten).