Geschillenbeslechting

Erwin van der Wiel
Erwin van der Wiel
Alexander Odle
Alexander Odle
Benjamin van Kessel
Benjamin van Kessel
Eggo Jan Rietema
Eggo Jan Rietema
Maryse Oranje
Maryse Oranje

 

Erwin van der Wiel heeft in Nederland een van de eerste nichekantoren op het gebied van procesrecht opgezet en heeft meer dan 25 ervaring op het gebied van (internationaal) geschillenbeslechting zowel bij de rechtbank als in arbitrage, als advocaat, arbiter en mediator.

Alexander Odle heeft meer dan 25 ervaring op het gebied van geschillenbeslechting met een nadruk op onderhandelings- en processtrategie. Hij heeft tot aan de Hoge Raad geprocedeerd en in internationale gerechten, zoals het Benelux Gerechtshof en het Europees Hof voor de rechten van de mens.

Benjamin van Kessel heeft meer dan 25 ervaring op het gebied van geschillenbeslechting en procederen in rechte. Daarnaast heeft hij ook uitgebreide ervaring met het optreden voor de Reclame Code Commissie en in WIPO domeinnaam arbitrage.

Eggo Jan Rietema (1971) heeft ruim 18 jaar ervaring als advocaat en is gespecialiseerd in het adviseren over en procederen in vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillen, zowel in (grensoverschrijdende) procedures als in (internationale) arbitrage. Hij heeft een bijzondere focus op fraude-gerelateerde zaken en het daaraan gerelateerde traceren van vermogensbestanddelen. Eggo treedt ook met regelmaat op in aanbestedingsrechtelijke geschillen, vooral in de IT- en telecomsector. Zijn cliënten zijn voornamelijk Europese en Amerikaanse multinationals.

Maryse Oranje begon haar carrière als advocaat in 2013 op een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam. Zij heeft een brede civiele praktijk met de nadruk op arbeidsrecht en procesrecht. Tot de klantenkring van Maryse behoren nationale en internationale ondernemingen, als ook particulieren. Zij adviseert en procedeert onder meer op het gebied van het individueel en collectieve ontslagrecht, arbeidsvoorwaarden, concurrentiebeding, reorganisaties en arbeidsongeschiktheid. Ook het procederen in civiele zaken vormt een belangrijk onderdeel van de expertise van Maryse. Daarnaast is Maryse zeer deskundig op het gebied van het consumentenrecht. Zij wordt regelmatig gevraagd om op te treden als deskundige in programma’s als Tros Radar, Opgelicht?! en Radar Radio.

Wij bieden een breed pakket aan diensten met betrekking tot (grensoverschrijdende) geschillenbeslechting om samen met onze klanten geschillen op te lossen via de onder de gegeven omstandigheden daarvoor meest passende weg: procederen, arbitrage, mediation of onderhandelen.