Ondernemingsrecht en M&A

Wij adviseren en ondersteunen klanten (van private equity/venture capital en hedge fondsen tot ondernemingen met een buy & build strategie) over nationale en grensoverschrijdende M&A transacties, waaronder overnames, splitsingen, herstructureringen, joint ventures, strategische allianties en veilingverkopen. Wij adviseren ook in corporate kwesties in algemene zin.

Finance

Wij adviseren klanten actief in de financiële markten over compliance en (financiële) transacties (zoals herstructurering van bestaande kredietfaciliteiten, activa en reorganisaties van ondernemingsstructuren ter verbetering van de schulddekking / debt coverage).

Geschillenbeslechting

Wij bieden een breed pakket aan diensten met betrekking tot (grensoverschrijdende) geschillenbeslechting om samen met onze klanten geschillen op te lossen via de onder de gegeven omstandigheden daarvoor meest passende weg: procederen, arbitrage, mediation of onderhandelen.

Intellectuele eigendom en Technologie

Wij bestrijken handelsrecht en alle gebieden van het Intellectuele Eigendom. Dit omvat bescherming en handhaving van octrooien, merken, auteursrechten, modellen en alle gerelateerde rechten; geschillenbeslechting, advisering, strategie advies en het opstellen van contracten (inclusief technologie overeenkomsten, R&D en franchise overeenkomsten).
Wij geven advies en procederen op het gebied van privacy en databescherming, internet, e-commerce, automatisering, IT-outsourcing, waaronder IT-infrastructuur management, applicatie ontwikkeling en maintenance outsourcing.

Arbeidsrecht

Wij adviseren en procederen over arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, contractueel vastgelegde samenwerkingsvormen en overgang van ondernemingen.

Commerciële contracten

Wij geven advies in kwesties die verband houden met commerciële contracten, zoals distributie, agentuurovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten.

Media en Entertainment

De Media- en Entertainmentrecht praktijk omvat de media en reclame wetgeving, informatievrijheid, licentie- en bescherming van portretrechten, auteursrechten, merken en ander intellectueel eigendom en bedient bekende Nederlandse deejays, artiesten, uitgevers en entertainment bedrijven.

De Media- en Entertainmentrecht praktijk van Nineyards Law werkt samen in muziek – en entertainmentrecht met Bindu de Knock van Cross Link Legal

Onroerend Goed

Wij adviseren en procederen over huurzaken, commerciële vastgoedtransacties, onroerend goed fusies en overnames, bedrijfsvastgoed, bouw, projectontwikkeling, appartementsrechten, erfdienstbaarheden en erfpacht.